غرق شدگی

غرق شدگی در استخر، دریا و اهمیت نجات غریق و کمک های اولیه (غرقشدگی)

نظر کارشناسان و مجرمیت برای مسولین استخر

در پی اعتراض های قبلی مسولین استخر توانیر طرشت باز هم نظر کارشناسان بر مقصر بودن این مسولین بود. در نظر این کارشناسان که خبره نجات غریق هم بودند سرناجی، دو ناجی دیگر، مسول استخر و ناظر استخر مقصر شناخته شدند. در آخرین پیگیری که از دادسرا داشتم پرونده پس از ۲۱ ماه پیگیری در حال ارسال به دادگاه است. البته هنوز باید ندادستان چیزی را امضا کنند. فکر کنم تا شروع اولین جلسه دادگاه دو سه ماهی وقت صرف شود.  نمی دانم چه حکمی صادر می شود. اما ایکاش درسی برای تمام ناجی ها و مسولین استخر باشد که بدانند که چه مسولیت سنگینی بر عهده آنهاست.  ناجی بودن. ناجی بودن. ناجی بودن

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۸ شهریور۱۳۸۸ساعت   توسط مهدی کاوسیان  |